ดูบทความNET : หลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์เครือข่าย

NET : หลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์เครือข่าย

NET : หลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์เครือข่าย

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

• องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
• มาตรฐาน IEEE 802.3 
   สำหรับระบบใช้สายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
• การออกแบบระบบใช้สายเป็นเครือข่าย Ethernet
• ระบบไร้สาย Wireless Lan
• ระบบมาตรฐาน IEEE 802.11 
   สำหรับระบบการติดตั้ง-อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
• การติดตั้ง Card Ethernet และ Drives
• การเข้าหัวสายสัญญาณ RJ45
• การตรวจเช็คสายสัญญาณด้วย
   เครื่องตรวจสอบสายสัญญา
• การติดตั้ง Hub/Switch
• Hub/Switch 2 ตัว
• การติดตั้ง Server
• การทำ Hard Disk Raid
• การกำหนด IP Address/Gateway
• Share Folder
  /Printer Optical Drive/Hard Disk
• Map Drive 
• การควบคุมฯ ด้วยโปรแกรม Remote Admin
• การติดตั้ง Wireless Lan แบบ USB, PCI
• การติดตั้ง Access Point
• เทคนิคการตรวจเช็คระบบฯ

06 พฤศจิกายน 2560

ผู้ชม 1389 ครั้ง