ดูบทความMOB : หลักสูตรช่างซ่อมสมาร์ทโฟนและ            แท็ปเล็ต

MOB : หลักสูตรช่างซ่อมสมาร์ทโฟนและ            แท็ปเล็ต

MOB : หลักสูตรช่างซ่อมสมาร์ทโฟนและ
           แท็ปเล็ต

 

เนื้อหาหลักสูตร


• หลักการทำงานของโทรศัพท์เซลลูล่าร์
• เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือซ่อม
  โทรศัพท์มือถือ 
• อุปกรณ์ที่เป็นส่วนอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือ
• แรงดัน
• สัญญาณ 
• ระบบจ่ายไฟ (Power Supply) 
• การทำงานของวงจรรับ-ส่งสัญญาณ (Rx/Tx) 
• การทำงานของวงจรภาคเสียง 
• การทำงานของวงจรควบคุมและประมวลผล (CPU)
• หน่วยความจำ (Ram/Flash) 
• ชนิดและประเภทต่างๆ
  ของจอแสดงภาพ (Display) 
• กล้องถ่ายรูป 
• การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก 
  (Connection System)
• ซิม (Sim Card System)
• การตรวจซ่อมจุดเกิดอาการเสีย
• การถอด-ใส่อุปกรณ์ IC
• อาการเสียและการแก้ไข
• การใช้โปรแกรมที่เหมาะสม
  กับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น
• การ Upgrade
• ลักษณะอาการเสียที่ต้องใช้โปรแกรมในการแก้ไข
• การประเมินราคาซ่อม

29 กันยายน 2560

ผู้ชม 1487 ครั้ง