ดูบทความSAT : หลักสูตรช่างติดตั้งจานดาวเทียมและMATV  

SAT : หลักสูตรช่างติดตั้งจานดาวเทียมและMATV  

SAT : หลักสูตรช่างติดตั้งจานดาวเทียม
          และMATV

 

เนื้อหาหลักสูตร

• ประวัติความเป็นมาของดาวเทียม
• พัฒนาการของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
• อุปกรณ์และการทำงานของระบบภาคจ่ายไฟ
• ภาครับสัญญาณ 
• แปลงสัญญาณ
• ภาคประมวลผล-สั่งงาน
• ภาคขยายสัญญาณภาพและเสียง
• อาการเสียและวิธีการตรวจซ่อม
  เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
• เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
  แบบคงที (Fixed) และแบบปรับตัวได้ (Moved) 
  ในย่านความถี่ C Band และ KU Brand
• การเขียนโปรแกรมเครื่องรับสัญญาณ
  ดาวเทียมแบบต่างๆ
• การผสมสัญญาณแบบไร้สาย-Wireless 
• Communication 
   แบบ TDMA-Time Division Multiple-Access
• การแก้ปัญหาสัญญาณรบกวน 
• เทคนิคการ Scramble และ Descramble

29 กันยายน 2560

ผู้ชม 1334 ครั้ง