ดูบทความAIR : หลักสูตรช่างติดตั้ง และซ่อมบำรุงแอร์-ตู้เย็น

AIR : หลักสูตรช่างติดตั้ง และซ่อมบำรุงแอร์-ตู้เย็น

AIR : หลักสูตรช่างติดตั้ง
          และซ่อมบำรุงแอร์-ตู้เย็น

 

เนื้อหาหลักสูตร

 
• ไฟฟ้าเบื้องต้น-ระบบไฟฟ้า
• อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครื่องทำความเย็น
• ทฤษฎีการทำความเย็น
• อุปกรณ์หลักในการทำความเย็น-Refrigeration 
  Cooling Equipment
• แผนภาพ Molier Diagram และPH Diagram 
• การทำสุญญากาศของระบบ
• การแก้ปัญหาการดันความชื้นในระบบเย็นจัด
• ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
   กับระบบเครื่องทำความเย็น
• เทคนิคการตัดต่อและการบาน-แฟร์ของท่อทองแดง
• ปฎิบัติซ่อมตู้เย็นและการเติมน้ำยาตู้เย็น
   ระบบโนฟอรสต์
• ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศติดผนัง
• อุปกรณ์เสริมระบบ-เทคนิคการติดตั้ง
  ตรวจซ่อม-ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ
  และการประมาณราคา
• วงจรไฟฟ้าและวงจรน้ำยาแอร์
 

29 กันยายน 2560

ผู้ชม 1531 ครั้ง