ดูบทความIEE : ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

IEE : ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

IEE : ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม


 

เนื้อหาหลักสูตร


 

• ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
• ประเภท-การควบคุม-การอ่านแบบ-อุปกรณ์ที่ใช้
  และการป้องกันในระบบควบคุม
  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
• ปฎิบัติวงจรควบคุมมอเตอร์แบบต่างๆ
• วงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบ Direct Online Starting
  แบบ Automatic Star Delta
• วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า
  แบบ Reverse Auto Stop
• วงจรมอเตอร์ทำงานเรียงลำดับ 
  (Automatic Sequence Control) 
• การหาขนาดสายไฟฟ้าในวงจรมอเตอร์
• พิกัดเครื่องปลดวงจรและอุปกรณ์ป้องกัน
  ความเสียหายของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
  | FET | MOS-FET | SCR | TRIAC | IGBT | 
• วงจรอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตอล
• กำเนิดพัลส์นับ
• การประยุกต์ใช้ในไอซีดิจิตอลสำหรับควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

29 กันยายน 2560

ผู้ชม 1621 ครั้ง