ดูบทความBAS - หลักสูตรเบสิคอิเล็กทรอนิกส์

BAS - หลักสูตรเบสิคอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่: หลักสูตร electronic

BAS - หลักสูตรเบสิคอิเล็กทรอนิกส์
.
หลักสูตรเริ่มต้นBAS : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการปูพื้นฐานเข้าสู่โลก
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมืออาชีพที่ทุกคนต้องเรียน เนื้อหาหลักสูตร 
ไฟฟ้าเบื้องต้น
หน่วยวัดทางไฟฟ้า
ประเภทของไฟฟ้า
กฎของโอห์ม
การวิเคราะห์และต่อวงจรแบบต่างๆ
การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ
ตัวต้านทาน (Resistor)
ตัวเก็บประจุ (Capacitor)
ขดลวด (Inductor)
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
ลำโพงและไมโครโฟน (Speaker and Microphone)
สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)
ไดโอด (Diode)
ไดโอดเปล่งแสง (LED)
ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode)
ทรานซิสเตอร์ (Transistor)
การต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply)
การต่อและวิเคราะห์วงจรขยายทรานซิสเตอร์ (Bias)
เครื่องขยายเสียง (Amplifier) แบบต่างๆ
ปฎิบัติประกอบ ตรวจซ่อมและปรับแต่งเครื่องขยายเสียง   

12 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 1521 ครั้ง