ดูบทความVID : ช่างซ่อมโทรทัศน์และจอ LCD

VID : ช่างซ่อมโทรทัศน์และจอ LCD

VID : ช่างซ่อมโทรทัศน์และจอ LCD

 เนื้อหาหลักสูตร

 

 • หลักการรับ-ส่งเครื่องรับโทรทัศน์
  การทำงานของเครื่องส่งโทรทัศน์
  มาตรฐานในการส่งสัญญาณโทรทัศน์
  ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์สี
  คอนเวอร์เตอร์
  ไมโครคอมพิวเตอร์ในเครื่องรับโทรทัศน์สี
  ระบบการแสดงผลการทำงาน-OSD
  หลักการทำงานของระบบโปรเทคชั่น (Protection) 
  หลักการทำงานของเซอร์วิสโหมด (Service Mode)
  การตรวจซ่อมวงจรเครื่องรับโทรทัศน์สี
  สรุปแนะนำอาการเสียทั่วไปของเครื่องรับโทรทัศน์สี
  หลักการทำงานของโทรทัศน์ LCD
  โครงสร้างและองค์ประกอบของโทรทัศน์สี LCD 
  หลักการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
  บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
  หลักการแสดงผลด้วยหลอดภาพระบบดิจิตอล
    LCD และ LED
  หลักการทำงานของ BOARD ต่างๆ 
    ในเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล
  การทำงานภาคจ่ายไฟแบบ DC TO DC 
    ในเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล
  ระบบ Protection 
    ในเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
  ระบบบัส
  หน่วยความจำ
  การแสดงผลอักษรย่อ
  ความหมายและลักษณะหน้าที่ต่างๆ 
    ของเซอร์วิสโหมดดิจิตอล
  การวิเคราะห์-ปฏิบัติการตรวจซ่อมอาการเสีย
    ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบต่างๆ

08 พฤศจิกายน 2560

ผู้ชม 1892 ครั้ง