ดูบทความSummer Kid Electronics พาเพลิน

Summer Kid Electronics พาเพลิน

หมวดหมู่: โปรโมชั่น

Summer Kid Electronics พาเพลิน

  - มีทักษะความรู้ความเข้าใจหลักการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

  - สามารถประกอบวงจรไฟฟ้าพื้นฐานจากชุดคิทของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้

  - สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

  - สามารถอธิบายหลักการทำงานของวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละส่วนได้

  -  เรียนรู้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายรูปแบบ

  *** ราคา 7,900 บาท  

  ***สำหรับผู้เรียน มีอาหารว่าง พร้อมอาหารกลางวัน ตลอดหลักสูตร

 

  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

  รอบเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 15.00 น.

      รอบที่ 1 วันที่ 22-26 เม.ย.2562

      รอบที่ 2 วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค.2562

 

คุณสมบัติ

  1. อายุ 8 - 12 ปี

 

เงื่อนไข

  1. จำกัดสิทธิ์เพียง 10 ท่าน ต่อรอบ เท่านั้น
  2. หลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ร่วมในรายการโปรโมชั่นต่าง ๆ
  3. ต้องชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนก่อนวันเปิดหลักสูตร
  4. ผู้ปกครองสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนกับเด็กได้ (เพิ่ม 1000 บาทต่อคน)
  5. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

27 มีนาคม 2562

ผู้ชม 184 ครั้ง