ดูบทความการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนใหม่

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนใหม่

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ

เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนใหม่

ในนามโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุน ส่งลูกหลานมาเรียนวิชาชีพช่าง เครื่องปรับอากาศ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ โทรทัศน์ ไอที ดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ที่ โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีและนำเอาความรู้ ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน ให้กับตนเองและครอบครัว เป็นช่างมืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์

ตลอดเวลา 42 ปีที่เปิดทำการสอนอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุน จากทุกๆท่านด้วยดีมาตลอด

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับอัตราค่าเรียนใหม่ เพื่อรองรับค่าดำเนินการที่สูงขึ้นมากๆ เนื่องจากอัตราที่เก็บปัจจุบันเป็นอัตราเก่าโดยไม่มีการปรับเกินกว่า 10 ปีแล้ว พร้อมกระนั้น โรงเรียนได้ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ให้ทันสมัยและ เพิ่มสื่อการเรียนการสอน ให้ผู้เรียน เรียนสนุก ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ และนำไปใช้ได้ตรงตามต้องการ

เน้นการเรียนปฏิบัติจากของจริงมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรกระชับ เรียนเร็ว จบเร็ว
มีหลักสูตรทื่ทันสมัยตรงตามต้องการ ของตลาดแรงงาน
เรียนจบแล้วมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการมอบให้และมีงานรองรับ ประกอบอาชีพได้ทันที


ค่าธรรมเนียมการเรียนประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) หลักสูตรช่างติดตั้งซ่อม บำรุงเครื่องปรับอากาศ แอร์ ตู้เย็น ใช้เวลาเรียน 8 วัน ราคา 12,000 บาท แจกแคลมป์มิเตอร์(คลิปแอมป์) ดิจิตอล ฟรี
เมื่อเรียนจบ จะได้รับพิจารณา สมัครเข้าทำงานเป็นช่วงประจำทื่ศูนย์บริการแสงทองและบริษัทที่มีชื่อเสียง ทันที

2) หลักสูตรช่างเบสิคอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาเรียน 20 วัน ราคา 12,000 บาท แจกตำราเรียน ชุดคิท เครื่องขยายเสียง STEREO 1500W มัลติมิเตอร์ หัวแร้งไฟฟ้า ที่ดูดตะกั่ว พร้อมเครื่องมือจำเป็นสำหรับช่างมืออาชีพ 1 ชุดรวม 18 รายการ มูลค่า 3000 บาท ฟรี

3) หลักสูตรช่างซ่อมโทรทัศน์สี CRT-LCD LED PLASMA ใช้เวลาเรียน 16 วัน ราคา 20,000 บาท
สิทธิพิเศษ เมื่อเรียนจบ จะได้รับบรรจุเป็นช่างเท็คนิคประจำที่ " ศูนย์สร้างอาชีพ สทวก วัดสวนแก้ว" มีสวัสดิการ อาหาร ที่พัก ฟรี

4) หลักสูตรช่างซ่อมทีวีจอแก้วระบบ CRT ใช้เวลาเรียน 4 วัน ราคา 6,000 บาท

5) หลักสูตรช่างซ่อมทีวีจอแบน LCD LED PLASMA ใช้เวลาเรียน 4 วัน ราคา 6,000 บาท

6) หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ BIGBIKE ใช้เวลาเรียน 16 วัน ราคา 30,000 บาท
โรงเรียนยินดี ส่งเสริมสนับสนุน ให้เป็นเจ้าของกิจการ เปิดศูนย์ซ่อมมาตรฐานที่โรงเรียนจัดให้ เป็นธุรกิจส่วนตัว

7) หลักสูตรช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ใช้เวลาเรียน 8 วัน ราคา 6,500 บาท
ท่านจะได้รับฝึกงานภาคสนามโดยการดูแลจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมการแก้ปัญหาหน้างานและปิดงานได้อย่างสมบูรณ์

8) หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ใช้เวลาเรียน 8 วัน ราคา 6,500 บาท

9) หลักสูตรช่างโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ใช้เวลาเรียน 8 วัน ราคาเรียน 6,500 บาท

10) อบรม ทดสอบประเมิน รับใบอนุญาต ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่นี่ !!! ที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมีอแรงงานแห่งชาติ โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี ศูนย์แต่งตั้ง โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ห้องเรียนปร้บอากาศ สะอาด สะดวกเย็นสบาย ราคา 4,500 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ !!
แถมหนังสือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทุกหลักสูตรที่สมัครเรียน จำนวน 5 เล่ม ฟรี

เปิดสอนตั้งแต่ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หยุดวันเสาร์

1) รอบวันธรรมดา เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์
2) รอบวันอาทิตย์ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์


ทางโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านที่ต้องการมีอาชีพ รักงานช่าง สร้างอนาคต ด้วยผลงานเด่น เน้นคุณภาพ คู่คุณธรรม เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดให้เจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวยต่อไป

สอบถามรายละเอียด จองที่เรียนได้ที่

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี สำนักงานใหญ่ ดาวคะนอง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซอยตากสิน 38
โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี สาขาลาดพร้าว ตรงข้ามถนนโชคชัย 4

02-304-2099 หรือติดต่อ คุณเดียร์ 086-898-9440

Website: www.sttech.ac.th
Line: @sangthongtech
Facebook: @sangthongtech

30 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 3354 ครั้ง